úvod       ako sa stať klientom       dôležité linky pre účtovníka       kontakt na nás
 
Dôležité linky:
 
Daňový úrad
Daňové riaditeľstvo
Kontrola platnosti IČ DPH v EU
Ministerstvá a štátne inštitúcie
Zoznam platiteľov DPH
 
Poisťovne
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Apollo zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Sociálna poisťovňa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 
Registre
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Elektronická zbierka zákonov
Obchodný register
Živnostenský register
Národný inšpektorát práce
 

 

Tlačivá
Tlačivá - Spotrebiteľské fórum
Kastner - formuláre a tlačivá
Tlačivá - SZZ
Tlačivá - doprava
Tlačivá - podnikám
 
Ostatné
Slovenský živnostenský zväz
Účtovníctvo.sk
Natankuj.sk
Republiková únia zamestnávateľov
Plánovací kalendár
Daňová kalkulačka
EPI-Ekonomické a právne informácie
Porada.sk - fórum
Podnikám.sk
Auditex
Kalkulátor čistej mzdy SR
Výpočet pomernej časti dovolenky
Výpočet dôchodkového veku v SR
Kalkulačky pre mzdy, dane,...